شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

 

سایر خدمات بازرگانی


خدمات بازرگانی قابل ارائه توسط این شرکت بصورت فهرست وار در این بخش قید شده اند در صورت تمایل به دریافت هر گونه مشاوره و اطلاعات تکمیلی با ما تماس حاصل فرمایید.

1.  ارائه خدمات بانکی

2.  ارائه خدمات واسطه گری

3.  قبول واسطه گری و دلالی بین المللی

4.  قبول داوری

5.  ارائه روش های نوین جهت اعتماد سازی طرفین معامله

6.  معرفی انواع وثائق مورد استناد داخلی و بین المللی در عرصه تجارت

7.  تضمین خریدار

8.  تضمین فروشنده

9.  تضمین تولید کننده

10.  ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت صادرات و واردات گمرکات مقصد و مبدا کالا

11.  ارائه مترجم عرب زبان، انگلیسی و روسی برای ملاقاتهای و قراردادها و نیز بازدید از نمایشگاههای بین المللی داخلی وخارجی و نیز ترجمه متون تجاری

12.  شرکت در نمایشگاههای خارجی و داخلی

13.  معرفی طرحهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی

14.  اخذ و ارائه نمایندگی به شرکتهای داخلی وخارجی

15.  اخذ ویزای ایران برای مهمانان خارجی

16.  قبول نظارت برحسن اجرای قراردادهای بین المللی

17.  برگزارکننده تور نمایشگاهی و خرید از چین و اروپا

18.  ارائه خدمات توریستی و هتلی برای مهمانان خارجی