شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

محاسبه قیمت تمام شده


پارامترهای مختلفی در انجام یک تجارت موفق دخیل هستند که یکی از مهمترین این پارامترها همان محاسبه قیمت تمام شده کالا  می باشد. که بعد از آن، تاجر می تواند جهت فروش و قیمت آن کالا اقدام نماید، که این محاسبه دارای اجزا و شرایط خاصی می باشد.
 یکی از موارد اصلی ارزش گمرکی کالای مورد نظر  و نیز هزینه حمل ، ترخیص ،تعرفه گمرکی و سایر هزینه های متفرقه است. برای اطلاع از قیمت تمام شده کالای  مورد نظر ، می توانید با تماس با این شرکت و ارائه اطلاعات لازم ظرف مدتی بسیار کوتاه از قیمت تمام شده کالای خود جهت واردات از چین و اروپا  و یا  حتی جهت صادرات به کشورهای هدف مطلع شوید.