شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

ترخیص کالا در اسرع وقت


ترخیص کالا همواره یکی از دغدغه های تجار و بازرگانان می باشد، چرا که پس از ترخیص کالا  می توانند قیمت تمام شده کالای وارداتی خود را محاسبه نمایند و نیز ترخیص کالا از گمرکات کشور جهت صادرات به سایر کشورها نیز یکی از ارکان اصلی صادرات می باشد که پس از ترخیص صادرات که معمولا خیلی سریع و بسیار کم هزینه تر از واردات می باشد .

بازرگان می تواند نسبت به ایفای کامل تعهدات صادراتی خود اقدام نماید و نیز می توان گفت یکی از اجزاء مهم کار تجارت خارجی و به خصوص واردات کالا می باشد و در صادرات کالا نیز اطلاع از گمرکات کشور مقصد و هدف کالا همواره می تواند به صادرکننده کالا جهت افزایش درآمد و نیز کسب رضایت مندی مشتری خویش کمک های مضاعفی بکند. از آنجا که صارات و واردات کالا در هر دو حا لت نیز به ترخیص یعنی خروج کردن کالا از گمرکات  بستگی دارد، لذا در این بخش ابتدا بصورت اجمالی به بحث پیرامون صادرات کالا و سپس واردات کالا در گمرکات کشور خواهیم پرداخت .

همچنین شما می توانید برای ارسال کالا و  استفاده حداکثری از زمان برای خرید و حمل و ترخیص کالا  و بارهای مد نظرتان از طریق شرکت های حمل سریع کالا که لینک معروف ترین انها در ذیل آورده شده استفاده نمایید.

http://pdexp.com/fa/home
www.aramex.com
www.dhl.com