شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

سوابق بازرگانی و تجاری


شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت با بیش از 20 سال سابقه در زمینه خدمات بازرگانی و بازرگانی خارجی و خرید کالا از چین ، دارای کارت بازرگانی فعال ، گواهی اخذ ارزش افزوده ، کد اقتصادی فعال، و نیز انواع حسابهای بانکی فعال در داخل و خارج از کشور و قرارداد های منعقده با صرافی های مجاز نوع دوم و اول بانک مرکزی و نیز سایر توامندیها که بصورت مفصل هر یک در سرفصل مجزا توضیح داده شده است .