شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

صادرات در قانون امور گمرکی به دو دسته تقسیم می شود

  • صادرات قطعی
  • صادرات موقت

صادرات قطعی به صادراتی گفته می شود که کالا به منظور فروش و یا مصرف به کشورهای دیگر ارسال می گردد در صورتیکه صادرات موقت به صادراتی گفته می شود که کالا به منظور استفاده موقت به آن کشورها فرستاده می شود مثلا تعمیر یا تکمیل کالا ، شرکت در نمایشگاه و برگشت دوباره کالا به کشور.

که هدف شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت ، صادرات قطعی می باشد .

مجوزات لازم برای صادرات کالا


به  منظور صادرات کالا ، داشتن کارت بازرگانی معتبر که فاقد بدهی مالیاتی باشد و همچنین :
1. لیست عدلبندی کالا و یا packing
2. یا لیست قیمت کالا و یا invoice
3. گواهی مبدا یا CO
4. بارنامه یا BILL OF LOADING یا B/L
به اقتضاء نوع کالا می بایستی مجوزات مختلف از سازمانهای ذیربط اخذ و سپس ضمن ارسال کالا به همراه اسناد فوق الذکر به گمرک اقدام نمود سپس,ارسال کالا  به کشور مقصد و دریافت پروانه صادراتی بعد از اتمام صادرات از گمرک مقدور می باشد.