شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

مجوزات لازم برای صادرات کالابه  منظور صادرات کالا ، داشتن کارت بازرگانی معتبر که فاقد بدهی مالیاتی باشد و همچنین :
1. لیست عدلبندی کالا و یا packing
2. یا لیست قیمت کالا و یا invoice
3. گواهی مبدا یا CO
4. بارنامه یا BILL OF LOADING یا B/L
به اقتضاء نوع کالا می بایستی مجوزات مختلف از سازمانهای ذیربط اخذ و سپس ضمن ارسال کالا به همراه اسناد فوق الذکر به گمرک اقدام نمود سپس,ارسال کالا  به کشور مقصد و دریافت پروانه صادراتی بعد از اتمام صادرات از گمرک مقدور می باشد.