شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

 به کالاهایی که در داخل کشور یا سایر کشورهای خارجی ساخته و یا فراهم شده است و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد  می گردند، واردات گفته می‌شود. معمولاً بدلیل اینکه تهیه برخی از کالاها برای تمامی کشورها امکان‌پذیر نبوده و یا از نظر اقتصادی به صرفه نمی‌باشد ، لذا آن کشورها با استفاده از کالاهای وارداتی نیاز داخلی کشور خود را تأمین می‌کنند. قابل ذکر است که واردات کالا امری تخصصی است و باید از طریق افراد مختصص انجام شود .

داشتن مجوز برای همه کالاها در فرایند واردات  و صادرات  امری ضروری است که بایستی از سازمان های مرتبط اخذ گردد. صدور این مجوزها نسبت به نوع کالایی که وارد کشور شده است متفاوت می باشد .

همچنین بسیاری از کالاهای وارداتی  نیاز به اخذ مجوز استاندارد دارند که این مجوز در اکثر مواقع توسط نماینده ی استاندارد که در گمرک حضور دارند صادر می گردد و در برخی مواقع که لازم است بر روی کالا ازمایشات خاصی صورت گیرد و این ازمایشات دارای هزینه وزمان متفاوتی می باشد کالا به سازمان های مجوز دهنده مربوطه ارجاع داده می شود و پس از اعلام نتیجه کالا از گمرک خروج می کند.

مجوزات لازم برای واردات کالا


برای ترخیص جهت واردات کالا  ابتدا قبل از خرید ،می بایست با توجه به داشتن PI ( لیست عدل بندی و پیش فاکتور فروش) ، به منظور استعلام امکان واردات کالا از  وزارت بازرگانی ( اداره ثبت سفارش ) اقدام نمود و پس از حمل کالا و دریافت اسناد مربوطه ، نسبت به ارائه آن به حق العملکاری گمرک و یا افراد مطلع از قوانین و مقررات گمرکات کشور که دارای کارت بازرگانی بوده و قادر به ارائه اظهارنامه جهت واردات کالا هستند،برای واردات اقدام نمود.
 به منظور واردات  کالا  مراحل ترخیص همگی دارای فرآیندی یکسان بوده و قوانین نیز بطور سالیانه ابلاغ می گردد.
برای مثال از گمرکات رفسنجان معمولا پسته صادر و یا از گمرکات بندر عباس شهید باهنر خودرو وارد می شود . بر این اساس است که امور گمرکات و بخشهای مختلف آن را طی یک جدول به نام نمودار آسی کودا مطرح می کنند که
 برای کالاهایی با شرایط خاص ، از سایر اداره ها به غیر از  اداره ی گمرکات می بایست استعلامات مختلف اخذ گردد. که در بالا اشاره شد،  بعنوان مثال برای ترخیص اسباب بازی مجوزات کانون فرهنگی و هنری کودکان و  نوجوانان و برای  مواد آرایشی  و بهداشتی مجوزات وزارت بهداشت و برای تست کیفیفت کالا مجوزات اداره استاندارد مورد نیاز است.
در پایان با عنایت به نمودار آسی کودا به استحضار می رساند که پرسنل و امکانات ترخیص شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت ، مستقر در گمرکات بندرعباس ، بوشهر ، خرمشهر و نیز فرودگاه امام، می توانند جهت ترخیص کالای شما و یا مشاوره جهت انجام امور ترخیص شما را یاری فرمایند.

خلاصه اي از قوانین گمرك


ماده 1
تعاریف و کلیات
الف(  قلمرو گمرکی : آن قسمت از قلمرو کشور است که قانون گمرکی در آن اعمال می شود. قلمرو گمرکی شامل کلیه کشور و آب هاي سرزمینی می شود.
ب) اظهار کالا:  بیانیه اي کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات گمرك، اظهار کننده رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز براي اجراي مقررات گمرکی را ارائه می دهد.
ج) اظهار کننده : صاحب کالا یا نماینده قانونی اوست که کالا را برابر با مقررات، به گمرك اظهار می کند.
پ)  اماکن گمرکی: انبارها، بار اندازها، اسکله ها، فرودگاهها، ایستگاههاي راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تخت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود. این اماکن می تواند انبارهاي گمرکی و انبارهاي اختصاصی باشد.
ت)  ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه می باشد.
ث) تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی که در اجراي مقررات گمرکی انجام می شود.
چ) ترخیصیه : سندي است که به موجب آن شرکت حمل و نقل پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرك اعلام می کند.
خ) حقوق ورودي: حقوق گمرکی بعلاوه بدهی که به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن می باشد و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد.
ر)کالاي تجاري: کالایی که به تشخیص گمرك براي فروش صادر یا وارد می شود.
ز) کالاي داخلی: کالایی که در قلمر گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالایی خارجی است که ورود قطعی شده است.
س) کنترل هاي گمرکی: اقداماتی که توسط گمرك به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود.
ماده 2
مناطق آزاد معاف از تمام یا بخشی از رژیم گمرکی، می توانند شامل قلمرو گمرکی باشند.
ماده 3
در سراسر قلمرو گمرکی، باید قوانین و مقررات یکسان بدون توجه به پیشینیه افراد اعمال شود.
ماده 4
مصونیت ها و معافیت ها از طرف توافقنامه هاي بین المللی، قانون حاضر، تعرفه هاي گمرکی و قوانینی که رژیم سرمایه گذاري ها را تنظیم می کنند، وضع می شوند.