امکان پرداخت در محل بعد از تحویل کالا میسر شده است