می 20, 2019

هنر فلز

تزئین و ترصیع ظروف و زینت آلات فلزی و همچنین آرایش آنها به طرز سیاه قلم و یا صور مختلف صنعتی است که از دوران ساسانی […]
می 20, 2019

منبت کاری

مُنَبت کاری چوب نام یکی از صنایع دستی ایران می‌باشد که ریشهٔ کلمهٔ منبت از کلمهٔ نبات گرفته شده و به معنی رویانیده می‌باشد؛ و به این دلیل بوده‌است که […]
می 20, 2019

پدر هنر شیشه

آثار خارق العاده پدر هنر شیشه ای مدرن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Paul Stankard ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺁﺛﺎﺭﯼ […]
می 20, 2019

هنر سفالگری چیست؟

سفالگری چیست ؟  سفالگری یکی از هنرهای ماندگار انسان از دوره های باستان تا به امروز است.و هیچ یک از مصنوعات و ساخته های فکر و اندیشه […]